Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu "Uslovi"). Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj sajt.

Sajt Vozači Srbije može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Neke odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

 

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom sajtu (u daljem tekstu "Sajt") zaštićen je autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici Sajta, ništa ovde sadržano, ne daje Vam pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

 

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacijakoje dostavite ovom Sajtu ("Informacije") neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Vozači Srbije će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Vozači Srbije nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

 

Spoljni likovi

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Vozači Srbije nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Vozači Srbije nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

 

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (u daljem tekstu "Sadržaj") prikazan na ovom sajtu je prikazan "kao takav" bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Vozači Srbije se ograničava od bilo kakve direktne ili indirektne garancije i pogodnosti za određenu svrhu. Vozači Srbije ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu. Sadržaj na sajtu može biti zastareo a Vozači Srbije se ne obavezuje da ga ažurira.

 

Ograničenje odgovornosti

Vozači Srbije ili treća lica pomenuta na ovom sajtu neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastaje kao posledica upotrebe ovog sajta.

 

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipovi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koje se pojavljuju na ovom sajtu registrovani su zaštitni znaci odgovarakućih kompanija. Ne možete koristiti navedene znake bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

 

Ovi uslovi korišćenja izmenjeni su poslednji put 4. juna 2014. godine.