Rezultat za test - B1

maja.reli je trenutno 1. na ovom testu!

Tačnih 33
Netačnih 9
Vreme 18 minuta 11 sekundi
Poena 79
Nije položen

Da biste videli detaljne rezultate testa ovog korisnika trebate da se ulogujete i polažete test.

Ne smete da vidite pitanja i odgovore na pitanja ovog testa dok se i sami ne okušate! :)

Pogledaj sve rezultate testa B1

Uloguj se i polaži