Rezultat za test - B1

mirelab je trenutno 9. na ovom testu!

Tačnih 39
Netačnih 3
Vreme 7 minuta 16 sekundi
Poena 94
Položen

Da biste videli detaljne rezultate testa ovog korisnika trebate da se ulogujete i polažete test.

Ne smete da vidite pitanja i odgovore na pitanja ovog testa dok se i sami ne okušate! :)

Pogledaj sve rezultate testa B1

Uloguj se i polaži