Rezultat za test dana - 13/10/2017

aleksandra3 je trenutno 7. na ovom testu!

Tačnih 16
Netačnih 4
Vreme 3 minuta 13 sekundi
Poena 93

Da biste videli detaljne rezultate testa ovog korisnika trebate da se ulogujete i polažete test.

Ne smete da vidite pitanja i odgovore na pitanja ovog testa dok se i sami ne okušate! :)

Uloguj se i polaži