Auto škola Milan Marić D.O.O. - cenovnik

logo

A2 Ukupno 50000.0
Polaganje testa 3000.0
Polaganje vožnje 3000.0
Praktična obuka 30000.0
Teoretska obuka 14000.0
A Ukupno 60000.0
Polaganje testa 3000.0
Polaganje vožnje 3000.0
Praktična obuka 40000.0
Teoretska obuka 14000.0
A1 Ukupno 40000.0
Polaganje testa 3000.0
Polaganje vožnje 3000.0
Praktična obuka 20000.0
Teoretska obuka 14000.0
B Ukupno 64000.0
Polaganje testa 3000.0
Polaganje vožnje 3000.0
Praktična obuka 44000.0
Teoretska obuka 14000.0

* Iako se trudimo da cenovnik i cene održavamo ažurnim, iste su podložne promenama tako da nas kontaktirajte da biste bili sigurni u poslednje cene.