Auto škola Milan Marić D.O.O. - naš tim

logo

Mihailo Sreten Marić

Administrativni radnik

Gimnazija

Administracija

Radoš Jović

Administrativni radnik

Inženjer

Inženjer drumskog saobraćaja, administrativni radnik, instruktor B kategorije i budući predavač

Zoran Ljubić

Ispitivač

Ispitivač

Ispitivač teorijskog i praktičnog ispita

Dušica Rajković

Instruktor

Instruktor

Instruktor B kategorije

Nenad Pribaković

Instruktor

Istruktor

Istruktor AM, A1, A2, A i B kategorija

Milan Marić

Direktor

Inženjer drumskog saobraćaja (Predavač i Instruktor SVIH kategorija)

Inženjer drumskog saobraćaja (Predavač i Instruktor SVIH kategorija)