Auto škola Focus Line - cenovnik

logo

Napomene

Obuka se može platiti u 5 mesečnih rata, a moguće je ostvariti popust  za gotovinsko plaćanje.

Dodantna obuka (za kandidate koji imaju obuku po starom Zakonu):5000 RSD (što obuhvata tri teorijska i tri praktična časa).

Dopunski čas vožnje, B kategorija  je 1200 RSD.

Dopunski čas C kategorija je 2000 RSD.

C Ukupno 35800.0
Polaganje testa 4500.0
Polaganje vožnje 4500.0
Praktična obuka 24000.0
Teoretska obuka 2800.0
B Ukupno 61000.0
Polaganje testa 3500.0
Polaganje vožnje 3500.0
Praktična obuka 40000.0
Teoretska obuka 14000.0

* Iako se trudimo da cenovnik i cene održavamo ažurnim, iste su podložne promenama tako da nas kontaktirajte da biste bili sigurni u poslednje cene.