Auto škola Focus Line

logo

Preduzeće za promet i usluge Focus Line d.o.o., Batajnica, ZemunGrad: Beograd
Adresa: Maksima Brankovića 2a
Telefon: 011/3774-714
Telefon 2: 063/8902-379
Kategorije: B
Web site: /
E-mail: focusline.zoran@gmail.com
Matični broj: 17144081
Broj dozvole: 03/9 broj 224-58/15
Datum dozvole: 10/03/2015