Test dana

logo

Test dana je jednostavan i zabavan način da proverite, osvežite i unapredite vaše znanje o saobraćaju i propisima. 

Na našem sajtu svaki dan objavljujemo novi test koji se sastoji iz 20 pitanja. Pitanja na testu obuhvataju sve kategorije i sve oblasti koje se i inače koriste u spremanju za polaganje teorijskog ispita u auto školama. 

Broj pitanja po oblastima:

  1. 5 - pravila saobraćaja
  2. 5 - saobraćajna signalizacija
  3. 2 - vozači
  4. 2 - osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi
  5. 2 - posebne mere i ovlašćenja
  6. 2 - posledice nepoštovanja propisa
  7. 2 - vozila

 

Na svakom testu kojeg uradite bićete ocenjeni a ocena zavisi od tačnosti odgovora i vremena provedenog polažući.

S obzirom da je moguće pronaći odgovore na pitanja na internetu (samim tim teoretski moguće je uvek odgovarati sa 100% tačnosti), stavljamo velik akcenat na brzinu rešavanja testa kako bismo Vas motivisali da se što više potrudite da samostalno rešavate test.

Test je prvenstveno tu da Vas na zabavan i interesantan način podseti na saobraćajne propise i da Vas motiviše da redovno obnavljate svoje znanje!

Formula po kojoj se određuje broj pitanja na testu dana je:

Poeni = (Optimalno vreme * Nominalni broj poena * 27) / ((Vreme + 500)  * 10)

Optimalno vreme predstavlja procenjeno najbolje vreme za bi trebalo da se uradi test i iznosi 5 minuta.

Nominalni broj poena jednak je proizvodu broja tačno urađenih pitanja sa brojem poena po pitanju koji iznosi 5.

Vreme predstavlja vreme za koje je test urađen izraženo u sekundama.

 

Funkcija poena testa dana

Izgled opadanja broja poena kako raste vreme rada testa (u sekundama)

 

Teoretski, maksimalni broj poena koji takmičar može osvojiti je 162 pod uslovima da je uradio sva pitanja tačno za nula sekundi. No, realniji primer bi bio npr. ukoliko korisnik uradi sva pitanja tačno za 1 minut osvojiće 144,64 poena. Ukoliko uradi sva pitanja za 2 minuta osvojiće 130.65 poena. Ukoliko pak uradi sva pitanja tačno za 10 minuta osvojiće svega 73,64 poena.

 

Za svaki urađeni test možete pogledati kako svoje tako i rezultate drugih takmičara. Gledajući svoje rezultate možete tačno videti šta sto dobro uradili a gde ste pogrešili i na taj način naučiti iz grešaka koje ste napravili. Lako se možete takmičiti sa drugim korisnicima i prijateljima i pogledati i njihove rezultate.

 

Jedan test dana možete uraditi samo jednom. Sve testove dana koji su prošli a niste ih uradili i dalje možete uraditi i na taj način nadopuniti svoje znanje ali i ukupan broj bodova koje ste skupili. 

 

Na večitoj listi takmičara možete videti ukupne rezultate svih takmičara na svim testovima dana a među njima i svoju poziciju.

 

Zabavite se i srećno!