Kako da odaberem kategoriju vozila za koju se obučavam?

logo

Možete izabrati kategoriju za koju se pripremate preko web aplikacije ili preko mobilne aplikacije.
 
Preko web aplikacije:
U gornjem desnom uglu aplikacije gde je vaša slika i link na kojem piše 'Zdravo Vaše_Ime', klikom na sliku ili link otvara se stranica za podešavanje ličnih podataka među kojima se nalazi i kategorija pitanja.
 
Preko mobilne aplikacije:
Otvorite opcije (klikom na dugme gore desno u aplikaciji) i izaberite opciju 'Podešavanja'. Prikazaće se stranica za izmenu ličnih podataka i još nekih podešavanja aplikacije među kojima je i izbor kategorije pitanja.
 
Nakon izmene biće vam prikazivana pitanja samo za izabranu kategoriju.
 
Bez obzira na koji način izmenite kategoriju pitanja za koju se spremate, izmena će biti primenjena i na mobilnu i na web aplikaciju.