Mobilna aplikacija

logo

Vozači Srbije mobilna aplikacija omogućuje svim učenicima auto škola da se na jednostavan i zabavan način pripreme za polaganje teorijskog ispita kroz učenje lekcija i testiranje znanja.

 

mobilna aplikacija

 

Sva pitanja su podeljena na 7 oblasti (Pravila saobraćaja, Saobraćajna signalizacija, Vozači...) a svaka oblast na lekcije od po 20 pitanja. Svaku lekciju možete učiti (tačni odgovori će vam odmah biti prikazani) ili testirati (tačni odgovori će vam biti prikazani tek nakon što i sami date odgovor). Na ovaj način veliki broj pitanja koje učenik mora da savlada podeljen je na lako savladive lekcije a prolazak kroz učenje i testiranje za svaku lekciju značajno će pospešiti usvajanje znanja.

 

Mobilna aplikacija je deo sajta Vozači Srbije na kojem možete koristiti i web aplikaciju za učenje i pripremu a bez obzira da li učite na vašem telefonu ili na vašem računaru, naš sajt za vas pamti šta ste učili, dokle ste stigli, kako napredujete sa proverom svog znanja i još mnogo toga. Svi podaci se pamte na našem centralnom serveru tako da je vaš napredak sačuvan na jednom mestu i dok koristite web aplikaciju i dok koristite mobilnu aplikaciju.

 

Aplikacija sadrži sva pitanja po novom zakonu o bezbednosti saobraćaja i redovno se ažurira. Takođe možete izabrati kategoriju vozila za koju polažete a aplikacija će za vas pripremiti samo ona pitanja koja odgovaraju kategoriji za koju polažete.

 

NAPOMENA: Da bi ste koristili aplikaciju morate biti registrovani. Možete se registrovati preko mobilne aplikacije ili preko sajta www.vozacisrbije.com. Registracija je jednostavna, brza i besplatna. Iste podatke kojim se prijavljujete na naš sajt koristite i za prijavu na mobilnu aplikaciju.

 

Pogledajte aplikaciju na Google Play Store-u.