Maraton test

logo

Maraton test je test u kojem možete odgovarati na neograničen broj pitanja. 

Kada pokrenete test, za vašu kategoriju vožnje biće izvučena sva pitanja i nasumično raspoređena. Pitanja se prikazuju jedno po jedno a usput se beleže odgovori na vaše svako pitanje.

Za svaki test beleže se sledeće informacije:

  • Broj tačnih odgovora
  • Broj netačnih odgovora
  • Broj preskočenih pitanja
  • Ukupan broj pitanja koji je bio prikazan korisniku
  • Skupljeni broj poena
  • Ukupno vreme koje je korisnik proveo polažući

Svako pitanje nosi onliko poena koliko i na pravim testovima sa polaganja.

Maraton test možete prekinuti tj. napustiti u svakom trenutku i dok god ste ulogovani imate mogućnost da nastavite taj test. Takođe možete u svakom trenutku pokrenuti i novi test.

Ukoliko pređete sva pitanja iz svoje kategorije, pitanja će vam biti prikazivana ispočetka tako da se test nastavlja.

Vremenski niste ograničeni dok polažete maraton test, možete odgovoriti na par pitanja kroz par minuta a možete odgovarati na stotine ili hiljade pitanja tokom mnogo sati ukoliko to želite.

 

Želimo vam uspešno i zabavno učenje!