Vozačka dozvola

logo

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se lično, teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području imate prebivalište, ili boravište ako van prebivališta iz opravdanih razloga boravite duže od tri meseca.

 

vozacka dozvola izgled vozačke dozvole

 

Kada prvi put vadite vozačku dozvolu, nakon isteka probne vozačke dozvole, uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole (kupuje se u knjižari) potrebno je da podnesete odgovarajuću dokumentaciju:

  • probnu vozačku dozvolu
  • potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole)
  • dokaz o uplati administrativne takse*
  • lična karta na uvid
  • može se priložiti jedna fotografija dimenzija 50x50mm, ne starija od šest meseci
  • ako se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost

 

Sva dokumenta i svi dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

 

* Naknada za troškove izrade vozačke dozvole  

uplatilac ime, prezime i adresa
svrha izrada vozačke dozvole
primalac NBS- Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos 255,00
žiro račun 980-333-07
poziv na broj 091001 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

 

Naknada za izdavanje vozačke 

uplatilac ime, prezime i adresa
svrha troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac MUP R Srbije
iznos 621,00
žiro račun Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun 
poziv na broj bez poziva na broj i modela

 

Kliknite ovde da biste videli žiro račune policijskih uprava u Srbiji.

 

Naknada za republičku administrativnu taksu

uplatilac ime, prezime i adresa
svrha R.A.T.
primalac budžet R Srbije
iznos 690,00
žiro račun 840-742221843-57 
model 97
poziv na broj šifra opštine prebivališta

 

Kliknite ovde da biste videli šifre opština prebilališta.

Nakon podnošenja zahteva, na izdavanje vozačke dozvole čeka se par dana ili duže, u zavisnosti od gužvi u policijskim upravama.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom izdaje se na rok od 10 godina ili na kraći rok na osnovu nalaza i mišljenja iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača.