Uslovi za izbor kategorije

logo

Pravilnikom o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače propisano je da obuka kandidata može započeti najranije 12 meseci pre nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Da biste mogli da polažete određenu kategoriju morate da navršite odgovarajući broj godina, i to:

 • AM, A1- 16 godina
 • A2 - 18 godina 
 • A - 24 godine, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine (u tom slučaju, ako položite za A2 kategoriju sa 18 godina, A kategoriju možete polagati sa 20)
 • B, B1  - 18 godina, obuka vozača za B kategoriju može se vršiti sa navršenih 16 godina, a sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit - polaganje, po položenom ispitu dobijaju probnu vozačku dozvolu, sa rokom važenja od jedne godine (koja nosi određena ograničenja; videti pod "probna vozačka dozvola" u delu "Dokumenta")
 • C1, C1E - 18 godina 
 • C, CE, D1, D1E - 21 godina
 • D, DE - 24 godine 
 • F - 16 godina
 • M - 15 godina 

 

Obuka za određene kategorije ne može započeti ukoliko kandidat ne već ne poseduje neku drugu kategoriju:

 • Vozačku dozvolu za kategoriju BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju C1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D1.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D.
 • Vozačku dozvolu za kategorije C i C1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C najmanje 2 godine.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1 najmanje 2 godine.

 

U zavisnosti od toga koje kategorije posedujete, za polaganje novih kategorija pohađate skraćene kurseve teorijske obuke ili ih nemate, kao i manje časova praktične obuke.