Upis u auto školu

logo

Šta je sve potrebno za upis u auto školu?

 • da kandidat ima navršene godine starosti propisane zakonom za kategoriju za koju se obučava
 • važeća lična karta 
 • lekarsko uverenje 
 • uplata celokupnog iznosa ili dela iznosa obuke, u skladu sa dinamikom i načinom plaćanja auto škole u kojoj se obučavate

 

Uslovi upisa u auto školu za kategorije:

 • AM 
  • lična karta,
  • 16 godina starosti,
  • lekarsko uverenje
 • A1 
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom AM,
  • lekarsko uverenje za kategoriju "A",
  • 16 godina starosti
 • A2 
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom AM, A1 ili B,
  • lekarsko uverenje za kategoriju "A",
  • 18 godina starosti
 • A 
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom AM, A1, A2 ili B,
  • lekarsko uverenje za kategoriju A,
  • 24 godine starosti
 • B 
  • lična karta,
  • lekarsko uverenje za kategoriju "B",
  • 16 godina starosti (za polaganje ispita 17 godina)
 • C1 
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom "B",
  • lekarsko uverenje za kategoriju "C",
  • 18 godina starosti
 • C 
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom " B" ili "C1",
  • lekarsko uverenje za kategoriju "C",
  • 21 godina starosti
 • C1E
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom "C1",
  • lekarsko uverenje za kategoriju "CE",
  • 18 godina starosti
 • CE
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom "C1",
  • lekarsko uverenje za kategoriju "CE",
  • 21 godina starosti
 • D1
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom "C1" ili "C" upisanom u dozvolu min. 2 godine ,
  • lekarsko uverenje za kategoriju "D",
  • 21 godina starosti
 • D 
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom " C" upisanom u dozvolu min. 2 godine,
  • lekarsko uverenje za kategoriju "D",
  • 24 godine starosti

 

U auto školi potpisujete ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja ispita, pri čemu je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja za potpis ugovora.

Neke auto škole na svojim web sajtovima pružaju mogućnost online upisa koji omogućava upis popunjavanjem ponuđenog formulara, bez odlaska u auto školu.Na osnovu unetih podataka, auto škole kontaktiraju kandidate u najkraćem roku radi ugovaranja pojedinosti u vezi predstojeće obuke.

 

Predviđeno je da kandidat prvo prođe teorijsku obuku, nakon čega ima praktičnu obuku za koju je potrebno lekarsko uverenje. Dakle, sam upis i teorijsku obuku možete obaviti bez donošenja lekarskog uverenja.