Teorijski ispit

logo

Nakon teorijskog dela obuke, kandidat stiče pravo na polaganje testova. 

Prijavljivanje za polaganje ispita se vrši u auto školi. Mora se doći lično i poneti lična karta, popuniti prijava i uplatiti polaganje (auto škola će Vas obavestiti o ceni). Auto škole spisak prijavljenih kandidata dostavljaju MUP-u koji određuje datum polaganja i obaveštava škole, a one kandidate. Termin polaganja se kadidatu mora saopštiti najmanje pet radnih dana pre termina.

  

Teorijski ispit se polaže u učionici pravnog lica koje organizuje vozački ispit. Polaganju prisustvuju samo kandidati i članovi ispitne komisije koji vrše nadzor nad sprovođenjem ispita. Polaganje traje 60 minuta , da bi test bio položen potrebno je ostvariti 90 odsto od ukupnog broja poena.

Sadržaj testa čine pitanja iz programa teorijske obuke koja su nasumice izabrana iz ukupnog fonda pitanja.

Pitanja se različito boduju (uz svako pitanje je naveden broj poena koji ono donosi). Na pitanja se odgovara odabirom između najmanje tri ponuđene mogućnosti ili dopisivanjem odgovora na predviđeno mesto. Od ponuđenih odgovora najmanje jedan je tačan, ako ih ima više, to je navedeno uz pitanje. 

 

Na našem sajtu možete se spremiti za teorijski ispit. Pored kompletne liste pitanja sa odgovorima za sve kategorije polaganja, možete koristiti i naprednu web aplikaciju za učenje koja Vam omogućuje praćenje napretka učenja, proveru znanja i još mnogo toga. Za više informacija pogledajte sekciju ' Učenje'.

Pitanja za ispit su takođe dostupna na web sajtu MUP-a u PDF formatu.

  

Ukoliko ne položite testove, ispitna komisija će Vam dati uvid u test i saopštiti greške zbog kojih niste dobili prelaznu ocenu, i uručiti Vam primerak zapisnika o teorijskom ispitu.

Kandidati za vozače vozila kategorija BE, C1E, CE, D1E i DE ne polažu teorijski ispit. 

  

Pravilnikom o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita je predviđeno da će se teorijski ispit polagati putem testa u pisanoj formi do 25. oktobra 2014., potom bi polaganje trebalo da se odvija na računarima koji će direktno biti povezani sa MUP-om. Auto škola mora imati najmanje deset računara, a ispit može da polaže samo onoliko kandidata koliko ima računara. Ceo proces teorijskog ispita će se snimati.

 

Na testu ne smete da se koristite nedozvoljenim sredstvima (udžbenik. priručnik, beleške, mobilni telefon ili druga sredstva telekomunikacije i sl.), niti da se pomažete drugim kandidatima i ometate održavanje ispita, inače ćete biti udaljeni sa ispita i vaše polaganje će biti ocenjeno negativnom ocenom od strane komisije, kao i u slučaju ako odustanete ili napustite ispit.

Morate biti pristojno obučeni i pristojno se ponašati, mobilni telefoni moraju biti isključeni.

 

Kada položite teorijski deo vozačkog ispita ostvarujete pravo na polaganje praktičnog dela vozačkog ispita u narednih godinu dana, ako u tom roku ne položite praktični deo ispita, moraćete ponovo da polažete testove.