Tehnički pregled

logo

Prilikom registrovanja vozila u obavezi ste da obavite tehnički pregled. Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja određeno je da se jednom godišnje vrši redovni tehnički pregled svih motornih i priključnih vozila (izuzev radnih mašina). Šestomesečni tehnički pregled je obavezan za autobuse, teretna vozila, vozila hitne pomoći, taksi vozila, vozila za obuku vozača, rent-a-car vozila. 

Vanredni tehnički pregled se vrši kada je vozilo isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, tada se na uvid daje i potvrda o oduzimanju registarskih tablica. Obavezan je za sva vozila nakon popravke sklopova i uređaja bitnih za sigurnost saobraćaja, a koji su oštećeni u saobraćajnoj nezgodi, kao i za vozikla na kojima je vršena neka prepravka.

Kontrolni tehnički pregled se vrši na osnovu pismenog naloga nadležnog organa.

 

Tehnički pregled vozila mora obuhvatiti pregled:

 • uređaja za upravljanje;
 • uređaja za zaustavljanje;
 • uređaja za osvetljavanje puta, označavanje vozila i za davanje svetlosnih znakova;
 • uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost;
 • uređaja za davanje zvučnih znakova;
 • uređaja za kontrolu i davanje znakova;
 • uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova;
 • uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila;
 • uređaja za kretanje vozila unazad;
 • uređaja za oslanjanje;
 • uređaja za kretanje i osovina;
 • elektrouređaja i instalacija;
 • pogonskog uređaja - motora;
 • uređaja za prenos snage - prenosnog mehanizma;
 • ostalih uređaja i delova vozila;
 • opreme vozila.

 

Potrebna dokumenta

Redovni i vanredni tehnički pregled vozila se obavlja na zahtev stranke koja tom prilikom kontroloru daje na uvid saobraćajnu dozvolu, ukoliko je vozilo registrovano, odnosno potvrdu o korišćenju privremenih tablica, kao i ličnu kartu, a za strane državljane drugi odgovarajući dokument o identitetu.

Ako se obavlja tehnički pregled neregistrovanih vozila koja nisu označena tablicama za privremeno označavanje, stranka daje na uvid račun, odnosno ugovor o kupovini vozila, odnosno šasije vozila, ili ugovor o lizingu.

Ako je stranka izgubila saobraćajnu dozvolu na uvid podnosi uverenje o upisu u jedinstveni registar vozila.

Za vozilo kome je isteklo važenje registracione nalepnice, odnosno važenja saobraćajne dozvole, a nije označeno tablicama za privremeno označavanje, u napomenu propisanih evidencija unosi se konstatacija o tome.

 

Trajanje tehničkog pregleda je utvrđeno pravilnikom i mora minimalno da traje:

 • za mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, motokultivatore, radne mašine, priključna vozila za traktor, priključna vozila bez kočnog sistema i sa kočnim sistemom sa inercionom komandom- 20 min
 • za traktore- 25 min
 • ostala priključna vozila- 30 min
 • za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg- 35 min
 • za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500kg sa hidrauličnim prenosnim mehanizmom kočnog sistema- 40 min
 • za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500kg sa pneumatičkim, odnosno kombinovanim, prenosnim mehanizmom kočnog sistema- 55 min 

 

Ako je vozilo tehnički ispravno, u pisanom obliku se izdaje Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila.

Ako je vozilo tehnički neispravno u pisanom obliku se izdaje Izveštaj o utvrđenom stanju vozila. Pri ponovnom tehničkom pregledu, koji mora biti izvršen u roku koji nije duži od tri radna dana od dana vršenja tehničkog pregleda u celini, može se izvršiti samo tehnički pregled uređaja i opreme čija je neispravnost utvrđena ili će se izvršiti tehnički pregled vozila u celini ako kontrolor posumnja da je došlo do promene tehničkog stanja uređaja i opreme vozila koji su ocenjeni kao ispravni na prethodnom tehničkom pregledu izvršenom u celini, ili kada je očigledna promena tehničkog stanja. Često Vam agencije za tehnički pregled mogu obaviti sitnije popravke.   

Cene tehničkog pregleda putničkih vozila se kreću od 1000-1500 dinara, motocikala od 600-1000, teretnih vozila do 4t 1000-1700, teretnih vozila preko 4t 1500-2000.