Slušanje nastave

logo

Teorijska obuka kandidata je deo procesa obuke vozača koji se sprovodi frontalno, grupno ili individualno u učionici pravnog lica koje organizuje teorijsku obuku, kroz predavanja i vežbe.

Program teorijske obuke kandidata za vozače motornih vozila podeljen je po temama predavanja, koje su označene kodovima i za koje je propisan minimalni fond časova.  

Teorijska obuka obuhvata 13 celina: 

 1. bezbednost saobraćaja  
 2. vozač 
 3. put 
 4. vozilo 
 5. pravila saobraćaja 
 6. ostali učesnici u saobraćaju 
 7. saobraćajna signalizacija 
 8. prevoz tereta i lica vozilima 
 9. vozačke dozvole 
 10. dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode 
 11. posebne mere i ovlašćenja 
 12. teorijsko objašnjenje radnji vozilom u saobraćaju na putu i postupanje vozača u saobraćaju na putu 
 13. posledice nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja 

 

Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. 

U toku jednog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke. 

Teorijska obuka kandidata traje najmanje 30 časova predavanja i najmanje 10 časova vežbi.

Vežbe obuhvataju razmatranje konkretnih situacija u saobraćaju, rešavanje ispitnih pitanja i bliža objašnjenja pitanja iz programa teorijske obuke.

Kandidat ne mora imati teorijsku obuku ukoliko ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima: 

 • kategorije B1, a obučava se za vozača motornih vozila kategorije B; 
 • kategorije C1, a obučava se za vozača motornih vozila kategorije C; 
 • kategorije D1, a obučava se za vozača motornih vozila kategorije D; 
 • kategorije AM, a obučava se za vozača motornih vozila neke od kategorija A1, A2 ili A; 
 • kategorije A1, a obučava se za vozača motornih vozila kategorija A2 ili A; 
 • kategorije A2, a obučava se za vozača motornih vozila kategorije A; 
 • kategorije B, a obučava se za vozača vozila kategorije BE; 
 • kategorije C, a obučava se za vozača vozila kategorije CE; 
 • kategorije C1, a obučava se za vozača vozila kategorije C1E; 
 • kategorije D, a obučava se za vozača vozila kategorije DE; 
 • kategorije D1, a obučava se za vozača vozila kategorije D1E.

 

Po završetku teorijske obuke, kandidatu se izdaje potvrda o završenoj teorijskoj obuci.