Probna vozačka dozvola

logo

Kada se položi vozački ispit u celosti, dobija se probna vozačka dozvola B kategorije. Ova dozvola izdaje se licu koje nije navršilo 18 godina (kad navrši 17 godina), kao i licu koje je navršilo 18 godina, a prvi put stiče pravo na upravljanje vozilom B kategorije. Probna vozačka dozvola se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se lično, teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području imate prebivalište, ili boravište ako van prebivališta iz opravdanih razloga boravite duže od tri meseca. 

Uz zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole (kupuje se u knjižari) treba priložiti:

 • lekarsko uverenje koje nije starije od šest meseci
 • uverenje o položenom vozačkom ispitu (izdaje auto škola)
 • potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći
 • važeću ličnu kartu na uvid
 • dve fotografije dimenzije 45x35mm koje nisu starije od šest meseci
 • dokaz o uplati administrativne takse

 

Naknada za troškove izrade probne vozačke dozvole:

uplatilac

ime, prezime i adresa

svrha izrada probne vozačke dozvole
primalac NBS - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos 42,00
žiro račun 980-333-07
poziv na broj 060703 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

  

Naknada za izdavanje probne vozačke dozvole:

uplatilac ime, prezime, adresa i mesto
svrha Troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac MUP Republike Srbije
iznos 505,00
žiro račun Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun
poziv na broj Svaka policijska uprava ima poseban poziv na broj

 

Kliknite ovde da vidite žiro račune sa pozivima na broj.

 

Naknada za republičku administrativnu taksu: 

uplatilac ime, prezime, adresa i mesto                          
svrha Republička administrativna taksa
primalac Budžet Republike Srbije
iznos 700,00
žiro račun 840-742221843-57
model 97
poziv na broj šifra opštine prebivališta

 

Kliknite ovde da vidite šifre opština prebivališta.

 

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.

 

Probna vozačka dozvola podrazumeva ograničenja prilikom upravljanja vozilom:

 • zabrana upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina
 • probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji
 • zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23h.-05h
 • ne sme se kretati  brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće
 • vozilo kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila
 • nakom isteka trajanja probne vozačke dozvole vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije bez naknadnog polaganja
 • vozači sa probnom vozačkom dozvolom moraju imati posebnu oznaku "P". Potrebne su dve "P" oznake, koje se postavljaju na gornji ugao prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla, sa unutrašnje strane vozila na suvozačevoj strani. Kazna za ne postavljanje ove oznake je 3000 dinara.

 

Vožnja sa probnom vozačkom dozvolom bez pratioca: punoletna lica takođe dobijaju probnu vozačku dozvolu i za njih važe navedena ograničenja osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.  

 

Probna vozačka dozvola i kazneni poeni:

Za razliku od ostalih vozača kojima se sa 18 kaznenih bodova poništava vozačka dozvola, vozač koji ima probnu vozačku dozvolu gubi je sa 9 kaznenih bodova.

Kazneni poeni koji su vozaču izrečeni za vreme posedovanja probne vozačke dozvole važe i nakon sticanja vozačke dozvole, do njihovog brisanja u skladu sa zakonom.