Posebna oznaka 'P'

logo

Pravo polaganja za B kategoriju kandidat stiče sa 17 godina. Nakon položenog ispita u celosti dobija se probna vozačka dozvola sa važenjem od godinu dana. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom na vozilu kojim upravlja mora imati posebnu oznaku P koja može biti zalepljena na vozilu samo kada vozilom upravlja vozač početnik tj. vozač B kategorije koji je prvi put položio vozački ispit, bez obzira na starost.

 

Izgled i način postavljanja posebne oznake "P" je propisan Pravilnikom o posebnoj oznaci:

- kvadratnog je oblika 10x10cm, bele podloge sa crnom ivicom na kojoj su dva preklopljena petougaonika plave i crvene boje sa ispisanim ćiriličnim slovom P

 

posebna oznaka P

izgled posebne oznake P

 

- potrebne su dve oznake jer se postavlja u gornji ugao prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla, sa unutrašnje strane vozila, na suvozačevoj strani.

 

Pozicija posebne oznake P na prednjoj strani vozila Pozicija posebne oznake P na zadnjoj strani vozila

 

 

 

 

Da ne biste skidali i lepili papir sa oznakom, može se postaviti fiksirana providna fascikla (poput one koja se koristi za čuvanje CD-a) u koju ćete po potrebi ubacivati oznaku P.

 

Posebnu oznaku P uglavnom dobijate u auto školi, ili možete sami odštampati štampačem u boji na papiru A4 formata i iseći makazama po ivici ili na usb-u odneti fotografu ili nekom ko može da Vam ištampa (mogu se naći na internetu u veličini koja je propisana zakonom).

 

Ako vozač sa probnom dozvolom nema oznaku P, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire. Kazna je 3000 dinara, a ako pri tom izazove saobraćajnu nesreću kazna je 5000-15000 dinara.