Osiguranje vozila

logo

Zakonom je propisano obavezno osiguranje u saobraćaju koje, između ostalog, uključuje osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Kao vlasnik motornog vozila, u obavezi ste da zaključite ugovor o obaveznom osiguranju pre nego što prevozno sredstvo stavite u saobraćaj. Osiguranje je potrebno kako biste imali ekonomsku sigurnost u slučaju nastanka eventualne štete.

Postoje dve osnovne vrste osiguranja vozila: osiguranje od autoodgovornosti i autokasko osiguranje.

Osiguranje od autoodgovornosti

Obavezno je osiguranje od autoodgovornosti za štetu koju vlasnik upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. Ta polisa štiti osiguranika u slučaju da napravi štetu trećem licu tako što će osiguravajuća kuća platiti štetu, uključujući i štetu koja je pričinjena trećim licima tim prevoznim sredstvom, nezavisno od toga ko upravlja vozilom. Ukoliko se ne osigurate, sami plaćate štetu trećem licu. Ugovor sa osiguravajućom kućom se potpisuje na period od godinu dana, moguće je i kraće.

Kasko osiguranje

Postoji i kasko osiguranje vozila koje je dobrovoljno, odnosno nije obavezno. Ovo osiguranje obuhvata zaštitu vozila od oštećenja ili uništenja, dakle, nadoknađuje materijalnu štetu na Vašem vozilu i u slučaju da ste Vi krivac za saobraćajnu nesreću. Različiti su vremenski rokovi na koje se može zaključiti ovakvo osiguranje, a može se zaključiti tako da važi na teritoriji Srbije ili Srbije i Evrope.

Ukratko: ukoliko imate polisu autoodgovornosti i polisu kasko osiguranja, u slučaju sudara koji ste skrivili, na osnovu polise autoosiguranja biće nadoknađena šteta vozilu koje ste oštetili, a na osnovu kasko polise biće nadoknađena šteta na Vašem vozilu.

Osim ovih, neke osiguravajuće kuće nude i druge vrste osiguranja, kao što je npr. pomoć na putu.

Zeleni karton

Ukoliko putujete u inostranstvo potrebno je da imate tzv. zelenu kartu tj. međunarodnu kartu osiguranja od autoodgovornosti koja je dokaz da imate zaključeno osiguranje od autoodgovornosti i da ste osiguranjem pokriveni i u inostranstvu. Zelenu kartu dobijate na osnovu saobraćajne dozvole i polise osiguranja. Zeleni karton važi od izdavanja obaveznog osiguranja pa do njegovog isteka. I jedno i drugo dobijate u istom osiguravajućem društvu. Na zelenom kartonu mora se nalaziti broj polise osiguranja za koje važi. 

Cena zavisi od osiguravajućeg društva a uglavnom iznosi izmežu 2000 i 3000 dinara.

Dakle, da biste došli do zelenog kartona treba da odete u osiguravajuće društvo koje vam je izdalo polisu obaveznog osiguranja, i da uz nju priložite i saobraćajnu dozvolu i dokaz o uplati takse. Za zeleni karton se možete obratiti i auto centrima, odnosno agencijama za registraciju jer neke vrše njegovo izdavanje.

Zelena karta je neophodna za ulazak u: Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moladaviju, Tursku, Izrael, Iran, Tunis, Maroko.

Zelena karta nije neophodna za putovanje u Crnu Goru, na osnovu sporazuma o medjusobnom priznavanju polisa obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Pri zaključenju ugovora od osiguravajuće kuće ćete dobiti polisu osiguranja sa uslovima osiguranja i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. U slučaju saobraćajne nesreće dužni ste da sa ostalim učesnicima razmenite popunjen i potpisan Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Ukoliko ne postupite tako,  sledi kazna za prekršaj u iznosu od 10.000-50.000 dinara.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardni obrazac koji se koristi u Evropi umesto policijskog izveštaja, u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda (gde nema poginulih ili povređenih, a materijalna šteta je manja od 500 evra). Tada se ne obaveštava policija već se vrši razmena obrazaca, čije uputstvo za upotrebu se nalazi na poleđini. Sa popunjenim i potpisanim Evropskim izveštajem i vozilom idete u osiguravajuće društvo.

Ako ne možete da utvrdite sa sigurnišću visinu štete ili se ne slažete oko odgovornosti za nastalu nezgodu, pozivate policiju koja će sačiniti zapisnik. Sa zapisnikom policije i dokumentacijom potrebnom za prijavu štete po polisama autoodgovornosti, oštećeno lice prijavljuje štetu u osiguravajućem društvu kod koje je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo štetu.

 

Dužni ste da za vreme upotrebe vozila u saobraćaju imate polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju koji morate predočiti na zahtev ovlašćenog lica.

Ako tokom upotrebe vozila nemate polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom osiguranju i Evropski izveštaj ili ih ne pokažete na zahtev službenog lica, bićete kažnjeni novčanom kaznom u iznosu 10.000-50.000.

Ako se promeni vlasnik vozila tokom važenja ugovora o osiguranju, prava i obaveze iz ugovora prelaze na novog vlasnika do isteka perioda osiguranja.