Obuka vožnje

logo

Praktična obuka ima za cilj osposobljavanje kandidata za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Praktična obuka kandidata se može otpočeti tek nakon što kandidat položi teorijski ispit i  dobije potvrdu o položenom teorijskom ispitu.

Praktična obuka kandidata se sprovodi na uređenom poligonu za praktičnu obuku i na javnom putu u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja, u naseljenom mestu i van njega.

Praktična obuka počinje na poligonu u trajanju od najmanje dva časa, u dnevnim uslovima. Časovi vožnje u saobraćaju treba da se odvijaju prvo u uslovima slabog, pa srednjeg pa jakog intenziteta saobraćaja. Potom kandidat vozi noću i van naseljenog mesta.

 

Prilikom praktične obuke kandidat koristi pomagala koja su upisana u lekarskom uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača vozila određene kategorije.

Po završetku praktične obuke kandidatu se izdaje potvrda o završenoj praktičnoj obuci.

 

Program praktične obuke kandidata za vozača svih kategorija obuhvata, shodno kategoriji  vozila za koju se osposobljava, najmanje pet oblasti:

 1. proveru i pripremu vozila za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putu, zamena točka, postavljanje lanaca za sneg, snabdevanje vozila pogonskim gorivom;
 2. upotrebu komandi i uređaja vozila u mirovanju i u pokretu (rukovanje vozilom);
 3. izvođenja propisanih poligonskih radnji vozilom;
 4. izvođenje radnji vozilom u saobraćaju na putu: polazak sa mesta, uključivanje vozila u saobraćaj na putu, vožnja unapred, vožnja unazad, promena pravca kretanja i zaustavljanje vozila, održavanje brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije i uslova puta i vremenskih uslova, skretanje, polukružno okretanje, obilaženje, mimoilaženje, preticanje, promena saobraćajne trake, polukružno okretanje, zaustavljanje i naglo kočenje, korišćenje saobraćajne trake za usporenje i ubrzavanje, propuštanje drugih učesnika u saobraćaju, ustupanje prava prvenstva prolaza;
 5. postupanje vozača:
  1. pri nailasku i prolasku kroz raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan pravilom desne strane, saobraćajnim znakom, svetlosnim saobraćajnim znakom, znacima i naredbama koje daje ovlašćeno lice, odnosno nailasku na raskrsnicu sa kružnim tokom saobraćaja (ukoliko postoje mogućnosti);
  2. prilikom izbora brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije, uslova puta i vremenskih uslova;
  3. pri nailasku na pešački prelaz, u odnosu na pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju;
  4. prilikom prelaska preko železničke i tramvajske pruge i vožnje kroz tunel;
  5. prilikom smanjene vidljivosti i u uslovima padavina i prilikom kretanja putem na kojem se izvode radovi;
  6. postupanje u skladu sa saobraćajnom signalizacijom;
  7. razvijanja odnosa poverenja i poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju, sticanja navike pomaganja drugim učesnicima u saobraćaju i preduzimanja mera da ne dođe do saobraćajne nezgode;
  8. upravljanje vozilom u različitim netipičnim saobraćajnim situacijama u realnim uslovima;
  9. napuštanje vozila i obezbeđivanje zaustavljenog ili parkiranog vozila.

 

Praktična obuka kandidata obavlja se na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena  časa u ukupnom trajanju od 90 minuta.

U toku jednog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju  vozilom.