Lekarsko uverenje

logo

Prema zakonu, auto škola ne sme otpočeti sa praktičnom obukom kandidata za vozača koji nema uverenje o lekarskoj sposobnosti za kategoriju vozila za koju se obučava ili ako je od izdavanja tog uverenja prošlo više od jedne godine, dok za dobijanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne sme biti starije od šest meseci.

 

Prilikom praktične obuke kandidat koristi pomagala koja su upisana u lekarskom uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača vozila određene kategorije.

 

Ako polažete za više kategorija, vadite samo jedno lekarsko uverenje i plaćate jednu cenu, za vozače amatere. Ako je jedna od tih kategorija za vozače profesionalce, takođe vadite jedno lekarsko uverenje koje važi za obe kategorije, a plaćate cenu za vozače profesionace.

 

Lekarska uverenja se vade u državnim i privatnim Domovima zdravlja, cene variraju i razlikuju se po kategorijama:

- za kategorije B se kreću od 2.000-5.500 dinara

- za kategorije C, D, E se kreću od 3.000-6.000 dinara

Uplata se vrši na licu mesta.

 

Pregledi za lekarska uverenja se uglavnom zakazuju telefonski, eventualno online (u privatnim Domovima zdravlja).

 

Pri lekarskom pregledu je obavezno poneti lični dokument (ličnu kartu ili pasoš), zdravstvena knjižica nije potrebna

 

Lekarsko uverenje za B kategorije obuhvata preglede:

 • oftalmolog
 • neuropsihijatar
 • psiholog
 • medicina rada- pregled i zaključak

 

Lekarsko uverenje za C, D, E kategorije obuhvata preglede:

 • laboratorijske analize krvi
 • oftalmolog
 • ORL
 • neuropsihijatar
 • psiholog
 • EKG
 • medicina rada- pregled i zaključak

 

Za vađenje lekarskog uverenja za profesionalce je neophodno vađenje krvi, te dva sata pre vađenja ne treba piti ni jesti.

 

Pregledi bi trebalo da traju jedan i po do dva sata. Uverenje se izdaje neposredno po obavljenim pregledima.