Učenici aktivni poslednjih 7 dana

logo

Ukupno 4 učenika je učilo i testiralo se preko web aplikacije poslednjih 7 dana.
maja.reli
164496 poena (75692 učena pitanja, 88804 proverenih)

100.0%

110009172100075
1059 poena (610 učena pitanja, 449 proverenih)

31.42%

Persida
307 poena (305 učena pitanja, 2 proverenih)

6.68%

Shak
253 poena (70 učena pitanja, 183 proverenih)

5.51%